Audnedal Framover

Postlister

Publisert . Sist endret . i kategorien Postlister

Audnedal kommune publiserer felles postliste tilhørende vårt sakarkiv, sentraladministrasjonen, landbruksarkiv og byggesakarkiv. (Postlisten publiseres med to dagers utsettelse, dvs post registrert for eksempel mandager kommer på nett onsdag.) Du vil her finne dokumenter fra 01.08.2011.

POSTLISTA FINNER DU VED Å TRYKKE PÅ DENNE LENKEN.

Audnedal kommune fører også postlister for skole, barnehage og overformynderi. Disse publiseres ikke på nett. Postliste for skole, barnehage og overformynderi kan fås ved henvendelse til servicekontoret. Postliste for NAV-sosial kan fås ved henvendelse til Nav-Audnedal.

Dokumenter kan fås ved henvendelse til servicekontoret telefon 38 28 20 00 eller

Dokumenter som er unntatt offentlighet kan en begjære innsyn i, begjæringen sendes