Helse, sosial og omsorg

Bostøtteinformasjon

Publisert . Sist endret . i kategorien NAV Audnedal

Hva er bostøtte?

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter.

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker. 

Nye åpningstider for drop-in ved NAV Audnedal

Publisert . Sist endret . i kategorien NAV Audnedal

Endrede drop-in tider.

KONTORET HAR ÅPENT FOR PUBLIKUM UTEN TIMEAVTALE SOM FØLGER;

Åpningstid for drop in: Tirsdag, Onsdag og Fredag 12.00 – 14.00.

Kontoret betjener timeavtaler alle dager mellom 09.00-15.00

Kontaktsenter: telefon 55 55 33 33 (hverdager 8 - 15.30)

Besøksadresse:
Audnedalsveien 2574
4525 Konsmo

NAV Audnedal Åpningstider

Publisert . Sist endret . i kategorien NAV Audnedal

navEndrede åpningstider

NAV Audnedal, NAV Marnardal og NAV Audnedal vil endre sine åpningstider fra og med uke 17 (tirsdag 22.04.14)

De nye åpningstidene vil være som følger: