okonomiogit

Skatteoppkreveren i Audnedal flyttes fra Kvinesdal til Lyngdal!

Publisert . Sist endret . i kategorien Skatteoppkrever og likningskontor

Som et ledd i den forestående kommunesammenslåingen så er det inngått avtale om en samordning av skatteoppkreverfunksjon mellom Audnedal og Lyngdal kommune fra 1. januar 2019.

Skatteoppkreverfunksjonen flyttes dermed fra Kvinesdal til Lyngdal, og innbyggerne i Audnedal må nå kontakte skatteoppkreveren i Lyngdal ved henvendelser.

Gratis kurs for nye næringsdrivende

Publisert . Sist endret . i kategorien Skatteoppkrever og likningskontor

Logo Skatteetaten JP 400 243Skatt sør tilbyr gratis kurs for nye næringsdrivende også i 2017
Kurset inneholder grunnleggende informasjon om skatt, merverdiavgift, elektronisk innlevering og litt om krav til regnskap. Det passer derfor også for dere som går med tanker om å starte, men som ennå ikke har registrert organisasjonsnummer i Enhetsregisteret.

Skatteoppkrever og likningskontor

Publisert . Sist endret . i kategorien Skatteoppkrever og likningskontor


Kontakt Skatt Sør for henvendelser.

Skatt Sør Evje

Nils Heglandsvei 41,

4735 Evje.

Tlf: 800 80000
e-post:

For mer informasjon om skatteetaten se www.skatteetaten.no

besøksadresse:
Mandal Likningskontor
Bryggegata 24 
4514 Mandal

Fax: 38 27 26 81


Skatteoppkrever i Audnedal

Besøksadresse:

Lyngdal Rådhus

Postadresse:

Skatteoppkreveren i Lyngdal

Postboks 353

4577 Lyngdal

Mail:  

Telefon: 38 33 40 00