Kommunestyresalen

Administrasjonsutvalget

Publisert . Sist endret . i kategorien Administrasjonsutvalget

2015-2019

Medlemmer Varamedlemmer
   
Reidun Bakken (Krf) 1. Jahn Bråtveit (Sp)
Unni Nilsen Husøy (Frp) 2. Odd Arild Eikeland (Sp)
Sebastian Sjøberg (Sp) 3. Rakel Karin Larsen (Krf)
   
Eivind Arnt Husøy (Ap)

1. David Anand Goksem (Ap)
2. Krishna Julia Goksem (Ap)

   
Tønnes Seland (Bl) 1. Harald Solås (Bl)
2. Margit Smedsland (Bl)
   
Elin Olsen (DELTA)  1. Gerd Marie Viblemo (Sykepleierforbundet)
Tom Kenneth Naglestad (utd.forb.)   

Se komplett liste (med kontaktinformasjon) under