Kommunestyresalen

Kommunestyret

Publisert . Sist endret . i kategorien Kommunestyret

Kommunestyret er kommunens øverste organ og blir ledet av ordføreren. Kommunestyret treffer alle vedtak på vegne av kommunen, så langt ikke annet følger av lov, forskrifter eller delegasjonsvedtak. 

Innkallinger og sakskart (velg riktig dato) finner du under innsynsmodulen og politiske møter

I Audnedal kommune er det 17 representanter som sitter i kommunestyret. I dokumentet Under finner du gjeldene partier og representanter.

 

 vedtatt av kommunestyret omhandler hva kommunestyret har delegert videre til andre utvalg og til rådmannen.