Kommunestyresalen

Råd for eldre og funksjonshemmede

Publisert . Sist endret . i kategorien Råd for eldre og funksjonshemmede

For perioden 2015-2019 er følgende personer valgt av kommunestyret:

 

Medlemmer

 Varamedlemmer
Marie Seland (leder) 

Trond Rydlende

Nelly Arnesen

Frode Fredriksen
Unni Nilsen Husøy (nestleder)

Sebastian Sjøberg

Peder Birkeland 

Odd Flåt
Margit Seland 

Kjell Koveland