kommunestyresalen avlang

Audnedal og Lyngdal slås sammen til en kommune fra 1.1. 2020. Men valget i 2019 gjennomføres som om Audnedal og Lyngdal allerede er én kommune – heretter kalt Lyngdal kommune. Det er nasjonale forskrifter som regulerer dette.
Valgdagen er mandag 9. september 2019.

Valgresultat kommunestyret 2019-2023

Publisert . Sist endret . i kategorien Valg 2019

Her ser du hvilke 35 folkevalgte som i de neste fire årene tar plass i Lyngdal kommunestyre fra 17.oktober 2019. Vi blir ikke en del av Lyngdal før 1.1.2020, så dagens kommunestrye med ordfører Reidun Bakken sørger fortsatt for drift og avvikling av Audnedal kommune fram til nyttår. 

Valg 2019

Publisert . Sist endret . i kategorien Valg 2019

Informasjon

Audnedal og Lyngdal slås sammen til en kommune fra 1.1. 2020. Men valget i 2019 gjennomføres som om Audnedal og Lyngdal allerede er én kommune – heretter kalt Lyngdal kommune. Det er nasjonale forskrifter som regulerer dette.