Godkjente valglister til gjennomsyn

Publisert . Sist endret . i kategorien Valg 2019

Kommunestyrevalget 2019 - Offisielle valglister - Lyngdal kommune

Lyngdal Valgstyre godkjente i møte 23.05.19 valglistene fra følgende partier:

Valglistene er lagt ut til gjennomsyn på Lyngdal Rådhus

og Audnedal rådhus v/ Servicekontoret samt kan ses på kommunenes hjemmesider.

Utdrag av Valgloven § 6-8, Klage:

Klage med krav om endring av valgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag, må fremsettes innen sju dager etter offentliggjøringen av overskriftene på de godkjente valglistene. Dersom klagen er begrunnet i at enerett til partinavn er krenket, har også et registrert politisk parti klagerett.