Informasjon

Alle uhell, ulykker og kriser oppstår i en kommune. En kriseledelse vil bli etablert ved stort og omfattende behov for kommunal samordning der man kommer i en situasjon hvor en etat alene ikke klarer å håndtere krisen, eller på anmodning fra fylkesmannen eller fra en av nødetatene. Kommunen må derfor, blant annet gjennom oppdatert planverk, være forberedt på å takle uvanlige situasjoner, og stille ressurser til disposisjon slik at konsekvensene av hendelser blir minst mulig.

Audnedal kommune arbeider for å forebygge alle typer skader og være best mulig forberedt på krisesituasjoner. Vi gjør dette i samarbeid med mange andre aktører for at innbyggerne i Audnedal skal kunne leve i et trygt og godt lokalsamfunn. 

På denne siden finner du viktig informasjon om både akutt hjelp og lokal kriseinformasjon.

Lyngdal kommune har også utarbeidet en egen informasjonsside med gode tips til egenberedskap. Den finner du via lenken under.

Lenke til infoside om egenberedskap

 

Kriseinfo.no er en nettportal som formidler viktig informasjon fra myndighetene til befolkningen før, under og etter kriser.

Lenke til portalen kriseinfo

Innbyggervarsling

Ved behov for å varsle hele eller deler av kommunens innbyggere om hendelser benyttes SMS-varsling. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at personer med hemmelig / skjult nummer, eller nummer registrert på adresse utenfor det definerte varslingsområdet ikke mottar slikt SMS-varsel. Dette kan du selv gjøre noe med ved å registrere dine opplysninger på servicevarsling.no via lenken under.

Lenke til servicevarsling.no