Audnedal framover logo

Befolkningsbarometer

Publisert . Sist endret . i kategorien Befolkningsutvikling

Befolknings...
Befolkningsbarometer Befolkningsbarometer

Audnedal kommune har ved kommunestyret vedtatt ”2020 i 2020” som et av de overordnede mål for kommunen for kommuneplanperioden (2009-2020) innunder visjonen ”Audnedal –framover”. Vi har god plass til flere innbyggere i kommunen, og vil jobbe aktivt før å øke innbyggertallet de neste årene.


Forrige befolkningsrekord fra 1988 på 1636 innbyggere ble passert i 2. kvartal 2009, og pr. 1.mars 2010 hadde vi det foreløpig høyeste innbyggertallet på 1673. I desember 2011 nådde vi en ny topp. Året ble avsluttet med et innbyggertall på 1691.

2012 ble året da vi fikk innbygger nummer 1700, og etter dette fortsatte tallet og stige fram til september, da vår foreløpige topp på 1739 kom. Ved årets slutt sank tallet litt igjen, og vi avsluttet 2012 med 1726 innbyggere.

I 2013 satte vi igjen nye innbyggerrekorder, og 13.november var vi 1744 i Audnedal kommune.

2014 har gått litt trått med en liten nedgang, men den 20.november satte vi nok en gang ny rekord med 1753 innbyggere. Vi avsluttet året med 1750.

I 2015 nådde vi igjen vårt høyeste tall da vi den 22.mai kunne notere 1759, men vi avsluttet året hadde det sunket til 1747 igjen.

2016 har sendt pila oppover igjen. Den 4.februar kunne vi registrere 1760, mens det 5.april hadde steget til 1770, som er den nye rekorden. Vi avsluttet året med 1769 innbyggere

I 2017 har det vært minimale endringer i starten av året, før vi den 6.mars kunne registrere ny rekord igjen. 1773 er nå det høyeste innbyggertallet vi har hatt.

Opplysningene er hentet fra SSB's nettsider og Folkeregisteret.