Velkommen til helsestasjonenhelsestasjon illustrasjon

Helsestasjon er et frivillig tilbud til barn fra 0-5 år og deres foreldre, der målet er å:

• Fremme psykisk og fysisk helse hos barnet
• Fremme gode sosiale og miljømessige forhold
• Forebygge sykdommer og skader

På helsestasjonen samarbeider helsesøstre, lege, jordmor, fysioterapeut og de øvrige tilbudene i kommunen, om å gi et best mulig tilbud til foreldre og barn i alderen 0-5 år.

Vi jobber forebyggende og er opptatt av å fremme barns fysiske, psykiske og sosiale helse. Vi kan også henvise barn til spesialisthelsetjenesten for nærmere undersøkelse og behandling. Det føres journal (helsekort) om barnets vekst og utvikling.

Helsestasjonen innkaller til regelmessige kontroller, vaksinasjoner, samt råd og veiledning om foreldrerollen og barnets utvikling, men du kan også selv ta kontakt ved behov.                                                                                                                             

Kontaktinformasjon:

Helsestasjonen har åpent kl. 08.30 – 15.00 alle hverdager.

Helsesøster
Vibeke Vegtun
Tlf: 38 28 15 10 / 48 04 32 44
E-post:  

Postadresse/Besøksadresse:
Audnedal Helsestasjon
Kvåsheiveien 1
4525 KONSMO

Tirsdag:
- Fysioterapeut Martine Kjerulf Narum tlf: 90 26 65 83
- Jordmor Christine Gausdal  tlf.: 482 27 913

Torsdag
- Helsestasjonslege Eivind Arnt Husøy
- Jordmor Christine Gausdal  tlf.: 482 27 913 (kun partallsuker)

Ny jordmor på helsestasjonen

Publisert . Sist endret . i kategorien Audnedal helsestasjon

Vi har nå ansatt en jordmor som heter Gro Roland. Hun skal være på helsesenteret her i Audnedal hver tirsdag og torsdag i partallsuker.

Telefonnummeret hennes er 46815797. Ta kontakt ved behov.

Midlertidig endring i tilbudet for gravide

Publisert . Sist endret . i kategorien Audnedal helsestasjon

Mette Skaret Kjos-Hanssen er ansatt i 60 % stilling som jordmor i Audnedal og Marnardal kommune hvor Marnardal er vertskommune. Hun har nå fått seg ny jobb i Lindesnes kommune og fratrer sin stilling 01.03.17. Marnardal kommune har avventet å lyse ut stillingen i påvente av en avklaring om kommunesammenslåing «Nye Lindesnes». For at vi skal ha et tilbud med jordmortjeneste fra 01.03.17 har vi fått en midlertidig avtale med Lyngdal kommune for de som ønsker svangerskapskontroll hos jordmor.