Audnedal omsorgssenter topplogo590px

Audnedal omsorgssenter

Publisert . Sist endret . i kategorien Audnedal omsorgssenter

Audnedal omsorgssenter åpnet høsten 2014 og består av:

Langtids/korttidsavdeling med 11 plasser på langtids og 4 korttidsplasser. Skjermet avdeling med 8 plasser.

Enhetsleder er Arnhild H. Urevatn

Nestleder og teamleder på skjermet avdeling er Bjørg Hamran

Teamleder på langtids/korttidsavdelingen er Helene Storhei

Hjemmesykepleien - teamleder Signe Lise Foss

Vikitge dokument:

På omsorgssenteret vektlegges brukermedvirkning, dvs. beboerne og deres pårørende deltar aktivt i utarbeidelse av sykepleietiltak. Det vektlegges individuell pleie og omsorg, og hver beboer har sine primær/sekundærkontakter. Vi forsøker å tilby både individuell og felles
aktiviteter på avdelingene, og ellers tar vi oss en tur ut om vær og føre tillater det.
Det er ønskelig at beboerne har med sine egne møbler, for å gjøre rommet "kjent og hjemlig"

Skjermet enhet har som mål å være en avdeling der beboerne opplever seg verdsatt og respektert til tross for de utfordringer en demenssykdom fører med seg. Aktiviteter forsøkes tilrettelagt den enkelte i forhold til interesser og ressurser.
Avdelingen har felles stue og kjøkken med direkte utgang til sansehage. 

Vi har opprettet kombinert dagtilbud for hjemmeboende demente/beboere på sykehjemmet i samarbeid med frivilligsentralen og Audnedal helse.
Det er 6 omsorgsboliger som ligger i tilknytning til Audnedal omsorgssenter.

Audnedal omsorgssenterVi er 55 fast ansatte fordelt på 28,5 årsverk. 
Ansatte jobber både inne på sykehjemmet og i hjemmesykepleien
Vi har eget kjøkken, og leverer også middag til hjemmeboende. Kommunens vaskeri ligger i kjelleren på omsorgssenteret.

Audnedal omsorgssenter har flere stuer, arealene egner seg godt til kulturelle aktiviteter og vi ønsker enkeltpersoner, lag og foreninger velkommen.
Vi samarbeider ellers med frivilligsentralen som har treff her hver torsdag fra kl 10-12.
Åpen dag har vi ca. en gang hver måned.
Fotpleien kommer første torsdag hver måned. Time kan bestilles på telefon 993 05 506.

Vi kan ellers nås på telefon:
38281290 (vaktrom langtidsavdeling),
38281295 (kjøkken),
38281296 (skjermet avdeling) eller
38281292 (enhetsleder).

Hjemmesykepleien kan i tillegg nås på telefon: 906 13 702.
Telefax: 38 28 12 91
E-post:

Besøksadresse:
Audnedal omsorgssenter
4529 Byremo