helse main

LEGEVAKTEN - 116 117

Fra og med 1. mai 2015 blir Audnedal- og Åseral kommune knyttet opp mot legevakten i Mandal tilsvarende dagens ordning med Kristiansand legevakt.

Den interkommunale legevaktsordningen mellom Audnedal, Hægebostad og Åseral fortsetter som før. Det er som tidligere aktiv vakt:

• Hverdager fra kl. 15.00 – 23.00
• Søn- og helgedager fra kl. 08.00 – 23.00
(Kontakt med interkommunal legevakt formidles via Mandal legevakt)

Ved behov for lege fra kl. 23.00 – 08.00 alle dager, må en fra 1.mai møte opp på legevakten i Mandal (Halseveien 5 - Mandal Sykehus)

Telefon legevakt fra 1.9.2015:
116 117

Lindesnesregionens Medisinske senter (LRMS)

LMRS logoLRMS er et samarbeid mellom Audnedal-, Marnardal-, Lindesnes-, Åseral- og Mandal kommune. I tillegg til legevakt er det etablert en sengeenhet med 4 døgnplasser. Tilbudet er etablert som følge av at kommunene har plikt til å yte nødvendig helsehjelp til personer med definerte diagnoser, som ikke trenger avansert sykehusbehandling og som ikke kommer inn under vanlig korttidsopphold i sykehjem. Fastleger i samarbeidsregionene, legevaktsleger og sykehusleger kan henvise pasienter til sengeposten.

Tlf. sengepost 38 27 15 15.

Vi minner om at oppgavefordelingen mellom fastlege og legevakt ikke blir endret. Legevakten skal bare benyttes til å dekke øyeblikkelig hjelp som ikke kan håndteres av egen fastlege. Når hjelpen haster vil prioriteringen være som tidligere:

  • Fastlegen din i åpningstiden kl. 08.00 – 15.00 alle hverdager
  • Legevakt 116117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente (For innbyggere i Audnedal kommune gjelder det hverdager fra kl. 15.00 – 08.00 og i helger og høytider slik som før)
  • 113 når det er akutt og står om liv
  • Trenger du kontakt med legevakten i Lindesnesregionen og befinner deg utenfor vårt distrikt. Ring 38 27 26 10