Audnedal Rådhus

Teknisk/næring

Publisert . Sist endret . i kategorien Teknisk/Næring

Teknisk/Næring har sin administrasjon plassert på rådhuset beliggende på Konsmo. Teknisk/Næring yter både interne og eksterne tjenester. Interne for kommunens enheter, saksbehandlere, og eksterne for kommunens innbyggere og andre som er i kontakt med kommunens administrasjon. Enheten har også sitt driftsbygg på Helle industriområde, som fungerer som oppmøteplass for driftspersonell og lager for maskiner og utstyr.

Teknisk avdeling har ansvar for:

 • Drifts- og vedlikeholdsansvar for 4 kommunale vannverk.
 • Drifts- og vedlikeholdsansvar for 4 kommunale Renseanlegg.
 • Sommer og vintervedlikehold av ca 60 km med kommunale veier
 • Drift og vedlikehold av Vedlikeholdsansvar for kommunale bygninger.
 • Drifts- og vedlikeholdsansvar for kommunens grøntanlegg og friområder
 • Drifts- og vedlikeholdsansvar for kommunens karttjeneste.
 • Kalking av Audna og drift av klekkeriet i samarbeid med Fylkesmannent og Lindesnes Kommune.
 • Drifts- og vedlikeholdsansvar for brannvann til den lokale industrien.
 • Drifts- og vedlikeholdsansvar for Trygghetsalarmer.
 • Forvaltningsoppgaver innen jord, skog og vilt
 • Byggesaksbehandling
 • Oppmåling, deling og kartforretning
 • Oppfølging av matrikkelloven
 • Gjennomføring og oppfølging av investeringsprosjekter
 • Saksbehandling innen beredskap
 • Administrativt hovedansvar for næringsutvikling
Enhetsleder er Terje Ågedal

Kontaktinformasjon:
Telefon: 38 28 20 00
Fax: 38 28 20 99
E-post:

Besøksadresse:
Audnedal Rådhus
Konsmogarden 6
4525 Konsmo